Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

A.D. 1986

Kumitat ta' l-Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes A.D. 1986

2014 - 2017


Presidenti Onorarji: L-E.T. Mons. Charles J. Scicluna, Guido Lanfranco

Membru Onorarju: Nikol Azzopardi

President: Vince Galea

Vici President: Raphael Micallef

Segretarju: Neil Zammit

Assistent Segretarju / PRO: Jurgen Briffa

Kaxxier: Charles Falzon

Ass. Kaxxier: Mario Bartolo

Editur: Joe Bonavia

Assistent Editur: Alfred Monreal

Direttur Lokal: Pio Borg

Membri:  Pawlu Buhagiar, Kevin Muscat, Carmelo Falzon, Mark Psaila

Direttur Spiritwali: Rev. Kan. Patri Michael Camilleri O.P.

Awdituri: Francis Sciberras, Louis Astarita

Avukat: Dr. Mark Chetcuti